Relacja ze sobą

Czym jest coaching?
 

Coaching to pomoc ludziom w dokonywaniu zmian w taki sposób, w jaki tego oczekująi pomoc w podążaniu w kierunku, w którym chcą podążać. Coaching pomaga ludziom na każdym poziomie w stawaniu się tym, kim chcą i byciu najlepszym jak to możliwe.

 

Coaching buduje pewność, wzmacnia wybór i prowadzi do zmian. Wyzwala ludzki potencjał, aby zmaksymalizować aktywność. 

 

Coaching to narzędzie rozwojowe skuteczne zarówno w pracy ze sferą prywatną (life coaching),

jak i biznesową (business coaching).

Jakie korzyści wynikają z coachingu? 
 
Dla klienta coachingu:
- zwiększenie produktywności i większa efektywność,

- zwiększenie poczucia własnej wartości, samooceny i pewności siebie, 

- jasność celów, do których się podąża,

- zidentyfikowanie swoich wartości

i możliwość prowadzenia życia, które jest  

z nimi zgodne, 

- szybsze uczenie się i rozwój,

- usunięcie barier, które powstrzymują przed rozwojem, 

- większa otwartość na zmiany,

- większa odporność na stres,

- wiedza o tym czego się tak naprawdę chce,

- bardziej satysfakcjonujące relacje, 

- podniesienie jakości życia, 

- bardziej zrównoważone życie, 

- stawanie się osobą, którą chce się być. 

 

Dla organizacji, której pracownicy biorą udział w coachingu:

 

- wspacie realizacji celów biznesowych,

- usprawnienie pracy zespołowej,

- wzrost zaangażowania pracowników, 

- wzrost kompetencji menedżerskich,

- większa efektywność menedżerów, 

- zwiększenie kultury w przedsiębiorstwie i podniesione morale pracowników,

-  większa skuteczność długoterminowych inwestycji.

 

 

 

 

Jak pracuję? 
 

Coaching to proces. By możliwa była trwała zmiana potrzebny jest czas. Dlatego też zazwyczaj z jednym klientem pracuję przez około 8 sesji. Każda sesja trwa 60-90 minut. Sesje odbywają się mniej więcej co 3 tygodnie. 

 

Wspólną pracę rozpoczynamy od określenia celu coachingowego. W przypadku coachingu w organizacji zazwyczaj proces rozpoczynam od spotkania trójstronnego z klientem i jego przełożonym.

 

Możliwa jest praca on-line, przez telefon lub Skype.

 

Każdy człowiek ma w sobie zasoby, dzięki którym może osiągnąć sukces. Coaching jest dla mnie odkrywaniem i wykorzystywaniem tych zasobów w najlepszy sposób.

To, co daje mi radość w pracy coacha, to możliwość towarzyszenia drugiej osobie

w realizacji jej celów i marzeń. Zaistniałą zmianę traktuję jako wspólny sukces. 

 

Jakim jestem coachem? Przede wszystkim skutecznym. Drogi dojścia do celu bywają różne, tak jak różni są od siebie ludzie. 

 

Specjalizuję się w business coachingu, coachingu kariery i life coachingu. 

Coaching jest podróżą, której celem jest odkrycie lepszego siebie. 

  • Facebook Basic Black
  • Google+ Basic Black

©  Proudly created with Wix.com