Akademia  

CORE Managera

Kim jest CORE Manager?

 

Core Manager to lider, który wierzy w to, że jego zespół jest najcenniejszym zasobem i potencjałem, jaki posiada. Core Manager to przywódca, który rozumie, że sukces jest pracą zespołową. Jest świadomy własnych mocnych stron oraz obszarów do rozwoju, jak również talentów i słabych stron swoich pracowników oraz wie, co z tą wiedzą zrobić.

Program Akademii CORE Managera

Akademia Core Managera to cykl 5 szkoleń, których celem jest rozwój kluczowych dla każdego lidera kompetencji.

1 szkolenie - Przywództwo i budowanie autorytetu

- różnica między szefem a liderem,

- budowanie autorytetu lidera,

- kompetencje lidera,

- cechy efektywnego zespołu,

- Przywództwo Sytuacyjne Zespołowe.

2 szkolenie - Delegowanie zadań z elementami zarządzania czasem

- techniki planowania,

- delegowanie zadań,

- wyznaczanie celów,

- style przywództwa,

- poziom gotowości pracowników,

- Przywództwo Sytuacyjne a delegowanie zadań i wyznaczanie celów.

3 szkolenie - Motywowanie pracowników

- teorie motywacji,

- motywatory materialne i niematerialne,

- budowanie zaangażowania pracowników,

- automotywacja managera,

- informacja zwrotna,

- konstruktywna ocena,

- pochwała.

4 szkolenie - Rekrutacja pracownika, jego wdrożenie i dzielenie się wiedzą.

- proces rekrutacji,

- ustalenie profilu kandydata,

- wybór kompetencji kandydat,

- poszukiwanie kandydata,

- selekcja aplikacji,

- rozmowa rekrutacyjna i inne narzędzia służące do oceny kompetencji,

- wybór odpowiedniego kandydata,

- style uczenia się pracowników,

- Cykl Kolba i jego zastosowanie w zarządzaniu zespołem.

5 szkolenie - Coaching managerski

- główne założenia coachingu,

- model rozmowy coachingowej GROW,

- pytania coachingowe,

- słuchanie w coachingu,

- narzędzia coachingowe,

- coachingowy style zarządzania,

- biznesowe zastosowanie coachingu,

- motywowanie zespołu i rozwój kompetencji zespołu poprzez coaching.

Jakie kompetencje rozwija Akademia
CORE Managera?

Biorąc udział w naszym cyklu szkoleń managerskich rozwiniesz takie kompetencje jak:

- przywództwo,

- budowanie autorytetu,

- delegowanie zadań,

- stawianie celów,

- zarządzanie czasem,

- ocena pracowników,

- motywowanie pracowników i siebie,

- rozwój pracowników,

- budowanie zespołów,

- rekrutacja,

- coaching menedżerski.

Jeśli chcesz zapisać się na Akademię CORE Managera, zamówić cykl szkoleń lub wybrane szkolenie dla swojej organizacji napisz do mnie.

  • Facebook Basic Black
  • Google+ Basic Black

©  Proudly created with Wix.com