• Facebook Basic Black
  • Google+ Basic Black

©  Proudly created with Wix.com

Akademia  

CORE Managera

Kim jest CORE Manager?

 

Core Manager to lider, który wierzy w to, że jego zespół jest najcenniejszym zasobem i potencjałem, jaki posiada. Core Manager to przywódca, który rozumie, że sukces jest pracą zespołową. Jest świadomy własnych mocnych stron oraz obszarów do rozwoju, jak również talentów i słabych stron swoich pracowników oraz wie, co z tą wiedzą zrobić.

Program Akademii CORE Managera

Akademia Core Managera to cykl 5 szkoleń, których celem jest rozwój kluczowych dla każdego lidera kompetencji.

1 szkolenie - Przywództwo i budowanie autorytetu

- różnica między szefem a liderem,

- budowanie autorytetu lidera,

- kompetencje lidera,

- cechy efektywnego zespołu,

- Przywództwo Sytuacyjne Zespołowe.

2 szkolenie - Delegowanie zadań z elementami zarządzania czasem

- techniki planowania,

- delegowanie zadań,

- wyznaczanie celów,

- style przywództwa,

- poziom gotowości pracowników,

- Przywództwo Sytuacyjne a delegowanie zadań i wyznaczanie celów.

3 szkolenie - Motywowanie pracowników

- teorie motywacji,

- motywatory materialne i niematerialne,

- budowanie zaangażowania pracowników,

- automotywacja managera,

- informacja zwrotna,

- konstruktywna ocena,

- pochwała.

4 szkolenie - Rekrutacja pracownika, jego wdrożenie i dzielenie się wiedzą.

- proces rekrutacji,

- ustalenie profilu kandydata,

- wybór kompetencji kandydat,

- poszukiwanie kandydata,

- selekcja aplikacji,

- rozmowa rekrutacyjna i inne narzędzia służące do oceny kompetencji,

- wybór odpowiedniego kandydata,

- style uczenia się pracowników,

- Cykl Kolba i jego zastosowanie w zarządzaniu zespołem.

5 szkolenie - Coaching managerski

- główne założenia coachingu,

- model rozmowy coachingowej GROW,

- pytania coachingowe,

- słuchanie w coachingu,

- narzędzia coachingowe,

- coachingowy style zarządzania,

- biznesowe zastosowanie coachingu,

- motywowanie zespołu i rozwój kompetencji zespołu poprzez coaching.

Jakie kompetencje rozwija Akademia
CORE Managera?

Biorąc udział w naszym cyklu szkoleń managerskich rozwiniesz takie kompetencje jak:

- przywództwo,

- budowanie autorytetu,

- delegowanie zadań,

- stawianie celów,

- zarządzanie czasem,

- ocena pracowników,

- motywowanie pracowników i siebie,

- rozwój pracowników,

- budowanie zespołów,

- rekrutacja,

- coaching menedżerski.

Jeśli chcesz zapisać się na Akademię CORE Managera, zamówić cykl szkoleń lub wybrane szkolenie dla swojej organizacji napisz do mnie.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now